1. Hội đồng nhân dân
  • Hoàng Xuân Ly

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0387592596

  • Phạm Văn Nhiệm

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0917720568

  1. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Văn La

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0978524550

   • Nguyễn Duy Điển

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0975667939

   1. Bộ phận tư pháp – hộ tịch
    • Lương Mạnh Trường

     Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

     SĐT: 0966862226

    1. Bộ phận văn hóa – xã hội
     • Trần Ngọc Quang

      Chức vụ: Văn hóa, TT, TT

      SĐT: 0986812910

     • Trần Thị Xuyên

      Chức vụ: Văn hóa XH - LĐ-TBXH

      SĐT: 0977709870

     1. Công an xã
      • Đoàn Văn Toàn

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0982867063

      • Trần Trọng Hiếu

       Chức vụ: Công an viên chính quy

       SĐT: 0914593686

      • Phạm Đình Minh

       Chức vụ: Công an viên chính quy

       SĐT: 0389178058

     2. Bộ phận địa chính - xây dựng
      • Phạm Ngọc Cừ

       Chức vụ: Công chức, XD, GT, CT

       SĐT: 0916619656

      • Đinh Công Kinh

       Chức vụ: Địa chính, NN,TL, MT

       SĐT: 0974202385

     3. Bộ phận văn phòng – thống kê
      • Trần Thị Dịu

       Chức vụ: Văn phòng UBND, NV, TQ

      • Nguyễn Thị Hạnh

       Chức vụ: Văn phòng thống kê

       SĐT: 0982948983

     4. Trạm y tế xã
      • Trần Thị Ngọc Dậu

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

       SĐT: Trưởng trạm y tế

      • Trần Thị Mến

       Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

       SĐT: 0359890333

      • Nguyễn Thị Thu Trang

       Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

       SĐT: 0382175395

     5. BCH quân sự xã
      • Phạm Ngọc Trìu

       Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0705757766

     6. Bộ Phận tài chính - kế toán
      • Đoàn Tuấn Việt

       Chức vụ: Kế toán xã

       SĐT: 0977728599

   2. Thôn Tô Hồ
    • Nguyễn Thành Phương

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0912889161

    • Phạm Văn Ruy

     Chức vụ: Trưởng thôn, PBTCB

     SĐT: 0383148225

    • Nguyễn Văn Hanh

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0975789136

    • Trần Văn Cảnh

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0364341928

    1. Thôn Tô Đê
     • Trần Ngọc Sướng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0379452236

     • Nguyễn Văn Việt

      Chức vụ: Trưởng thôn, PBTCB

      SĐT: 0978856861

     • Phạm Xuân Hải

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0915523190

     • Phạm Hữu Cảnh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0334687699

    2. Thôn Tô Trang
     • Hoàng Văn Sỹ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0976807877

     • Nguyễn Văn Tọa

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0338617589

     • Vũ Thị Hải Yến

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0387928999

     • Trịnh Công Thắng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0395032530

    3. Thôn Tô Đàm
     • Vũ Xuân Lai

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0367534180

     • Nguyễn Văn Long

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0393288322

     • Phạm Đức Quang

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0973710036

     • Vũ Xuân Tiến

      Chức vụ: Phó trưởng thôn, PBTCB

      SĐT: 0344735033

    4. Thôn Tô Xuyên
     • Phạm Thanh Sơn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0368823438

     • Phạm Quốc Việt

      Chức vụ: Trưởng thôn, PBTCB

      SĐT: 0349301289

     • Vũ Văn Minh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0382429596

     • Nguyễn Văn Tấn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0352577318

    5. Thôn Tô Hải
     • Đỗ Xuân Triều

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0919934899

     • Trần Trọng Quân

      Chức vụ: Phó bí thư CB

      SĐT: 0334502760

     • Nguyễn Văn Vượng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0973141267

     • Vũ Xuân Trường

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0854352868