Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ
30/05/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ AN MỸ

Xã An Mỹ nằm phía đông nam huyện Quỳnh Phụ.

+ Phía đông giáp xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

+ Phía tây giáp xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ

+  Phía nam giáp xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy

 + Phía bắc giáp xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ.