Tin tổng hợp
07/12/2023
Hội Cựu chiến bình xã An Mỹ tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2023). Tổng kết công tác hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
06/12/2023
Hội Nông dân, Hội Làm vườn xã An Mỹ phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân, phong trào làm kinh tế VAC năm 2023