2 HTXDVNN phát động phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa
Ngày 07/09/2022

2 HTXDVNN phát động phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Căn cứ kết quả điều tra của cán bộ kỹ thuật trạm trồng trọt bảo vệ thực vật huyện, hội đồng quản trị 2 HTXDVNN phát động hộ thành viên xuống đồng phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, thời gian phun trừ vào thời điểm sâu, rầy nở rộ từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 9 năm 2022, phun cho 100% diện tích lúa mùa.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng trừ bảo vệ an toàn cho lúa mùa sinh trưởng phát triển, 2 HTX hướng dẫn chi tiết cụ thể từng loại thuốc đặc hiệu diệt trừ từng đối tượng sâu bệnh, lượng nước thốc đã pha phun cho 01 sào, khuyến cáo không phun trừ quá ba loại thuốc trong một bình, ruộng nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn không sử dụng đạm đơn, phân bón qua lá  để nuôi đòng, nuôi hạt, sử dụng thuốc Xanthomix 20WP hoặc Staner20WP để phun trừ, đối với bệnh khô vằn nếu phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh tỷ lệ từ 5% số dảnh trở lên thì kết hợp phun trừ bằng thuốc đặc hiệu như Tilt supe 300EC hoặc dùng Anvin 5SL. Thực hiện chỉ đạo của hội đồng quản trị 2 HTXDVNN - trong ngày qua ngày 05 và 06 tháng 9 năm 2022, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi các hộ đã tập trung phun trừ đảm bảo an toàn không phải phun trừ lại.

Media/92_AnMy/FolderFunc/202209/Images/z3701680358070-ea141bb8be73217b211deeb21ec590ff-20220907044754-e.jpg

Ảnh: Hộ thành viên xuống đồng phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Qua kiểm tra của HĐQT 2 HTX cho biết nhìn chung các hộ chấp hành nghiêm túc biện pháp chỉ đạo hướng dẫn theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc, đúng cách, đến cuối ngày 06 tháng 9 năm 2022 hầu hết diện tích lúa đã được phun thuốc diệt trừ sâu, rầy, bệnh gây hại, bảo vệ an toàn cho lúa mùa sinh trưởng phát triển./.

Thực hiện: Đài truyền thanh xã An Mỹ


Tổng lượt xem bài viết là: 113
Tổng số điểm của bài viết là: 116 trong 24 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác